Jobba på Domsjö Fabriker

Vinnare av Industrins jämställdhetspris

Industrins jämställdhetspris delas ut till ett företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Bakom priset står Industrirådet, ett samarbete mellan fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin. Vinnare av jämställdhetspriset 2018 blev Domsjö Fabriker med följande jurymotivering;

"Domsjö Fabriker tilldelas Industrins jämställdhetspris 2018 för sitt långsiktiga och metodiska arbete med jämställdhet. Företagets arbete grundar sig på ett synsätt där individen står i centrum, en vilja att attrahera den bästa kompetensen och att tillvarata och utveckla alla medarbetares kompetens samt en övertygelse om att jämställdhet bidrar till ökad effektivitet, större kreativitet och en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Genom ett utvecklat samarbete med utbildningssystemet, från grundskolan till högskolan, tar företaget också sikte på framtida medarbetare i strävan efter att öka jämställdheten ytterligare.”

Priset delades ut av jämställdhetsminister Åsa Regnér i samband med Industridagen i Linköping.

Läs mer

Domsjö som arbetsgivare

Domsjö Fabriker har genomgått en kraftfull förändring. Det traditionella massabruket har utvecklats till ett bioraffinaderi i världsklass. Det har medfört att såväl processer som utrustning blivit allt mer komplexa, vilket erbjuder våra medarbetare spännande och utvecklande utmaningar. Med hjälp av lojala, kompetenta och engagerade medarbetare utvecklar vi bioraffinaderiet vidare.

Vi behöver bli fler. Vi är mitt inne i en generationsväxling där kompetens och mångårig, gedigen erfarenhet tillvaratas och överförs till våra yngre medarbetare. För oss är det viktigt att nya medarbetare får en bra start, vilket vi försöker lägga grund till redan i rekryteringsprocessen.

Väl på plats möter vi nya medarbetare med inarbetade introduktionsprogram. Kontinuerligt hålls även en intern introduktionsutbildning. Den ger inte bara en ökad kunskap om företaget, utan även en fin möjlighet att lära känna arbetskamrater över avdelningsgränserna.

Aditya Birlas medarbetarundersökning Vibes genomförs årligen för att få kunskap om medarbetarnas arbetssituation. Undersökningen utmynnar i en årlig handlingsplan, allt för att säkerställa att utvecklingen går framåt.

Domsjö Fabriker ligger strax utanför Örnsköldsvik. Ett stenkast från världsarvet Höga Kusten, ett av Sveriges mest populära besöksmål. Höga Kusten erbjuder mängder av häftiga friluftsäventyr och under senare år har området blivit något av en mötesplats för Svenskt friluftsliv.

Läs mer

Utvecklingsmöjligheter

Som medarbetare finns det stora utvecklingsmöjligheter i vår dynamiska miljö. Vi satsar konsekvent och långsiktigt på kompetensutveckling, intern rörlighet och arbetar med speciellt fokus på att utveckla ledarskapet på alla nivåer. Vår pågående generationsväxling medför stora möjligheter i fråga om interna karriärvägar.

För att ta tillvara tankar kring den egna arbetssituationen genomförs årliga målsamtal. Det är ett samtal som är viktigt för såväl medarbetaren, chefen som för företaget. Under samtalet görs en uppföljning av året som gått och mål och personlig utveckling diskuteras.

Vi är kända för en trivsam arbetsmiljö och ”Domsjö-andan” är en realitet som gör att nya medarbetare känner sig välkomna och snabbt kommer in i gemenskapen. Vi är en arbetsplats som kan och vill vara attraktiv för alla. Därför strävar vi efter ökad mångfald, för att tillvarata de kvaliteter som en jämnare könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Vi anser att balans i livet är en förutsättning för att våra medarbetare ska känna arbetsglädje och engagemang. Det är självklart för oss att försöka underlätta för medarbetarna att förena arbetsliv och föräldraskap. På olika sätt stödjer vi också friskvårdsaktiviteter och sociala aktiviteter.

Läs mer

Utbildning till processoperatör

Processoperatörer är viktiga medarbetare för oss. Vi stöttar därför den universitetsutbildning som drivs av Umeå universitet. Är du intresserad av teknik, kemi och problemlösning? Då kan utbildningen vara vägen mot ett utvecklande yrke. Under utbildningstiden erbjuder vi praktik, examensarbeten och goda chanser till sommarjobb. Dessutom finns möjlighet till betald traineeplats efter avslutad utbildning.

www.processoperator.net

Student

Är du intresserad av att skriva ditt examensarbete hos oss? Här finns många intressanta frågeställningar att gå till botten med. I många utbildningsprogram ingår praktikperioder. I mån av tid och resurser tar vi emot praktikanter inom ett flertal utbildningsområden. Vid förfrågan vill vi att du beskriver det tänkta ämnesområdet och dina förväntningar på praktiken. Vi strävar efter att erbjuda utbildade och engagerade handledare.

Semestervikariat och feriearbete

Under sommarperioden erbjuder vi semestervikariat och feriearbeten. Semestervikarierna ersätter ordinarie befattningshavare vilket innebär krav på adekvat utbildning och bakgrund. Feriearbetarna utgör extraresurser i verksamheten. Vi välkomnar sökande som fyller minst 17 år innevarande år. Sista ansökningsdag är den 13 februari. Ansökan sker via nedanstående länk:

Ansök om semestervikariat och ferie