Under en övergångsperiod finns alla våra lediga tjänster även här

Alla lediga tjänster

Vinnare av Industrins jämställdhetspris

Industrins jämställdhetspris delas ut till ett företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Bakom priset står Industrirådet, ett samarbete mellan fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin. Vinnare av jämställdhetspriset 2018 blev Domsjö Fabriker med följande jurymotivering;

"Domsjö Fabriker tilldelas Industrins jämställdhetspris 2018 för sitt långsiktiga och metodiska arbete med jämställdhet. Företagets arbete grundar sig på ett synsätt där individen står i centrum, en vilja att attrahera den bästa kompetensen och att tillvarata och utveckla alla medarbetares kompetens samt en övertygelse om att jämställdhet bidrar till ökad effektivitet, större kreativitet och en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Genom ett utvecklat samarbete med utbildningssystemet, från grundskolan till högskolan, tar företaget också sikte på framtida medarbetare i strävan efter att öka jämställdheten ytterligare.”

Priset delades ut av jämställdhetsminister Åsa Regnér i samband med Industridagen i Linköping.

Läs mer

Resan mot världens attraktivaste bioraffinaderi

Vi har höga ambitioner. Vårt mål är att bli världens attraktivaste bioraffinaderi och Norrlands attraktivaste arbetsplats. Att jobba på Domsjö Fabriker innebär att du får vara med och utveckla den resan.

Vi är stolta över vår gröna fabrik, med slutet blekeri och produkter som ersätter fossilbaserade alternativ. Vår process och våra produkter har utvecklats lokalt här i Domsjö i 120 år. Och just nu befinner vi oss på en stor förändringsresa som ska ta oss mot vårt mål.

Hos oss får du chans att jobba i en fabrik genomsyrad av unik kunskap, som funnits och utvecklats över generationer. Du får jobba i en spännande och utvecklande miljö där ingen dag är den andra lik. Och tillsammans med hjälpsamma, nyfikna och ansvarstagande kollegor utvecklar vi och leder fabriken framåt!

Läs mer

Utvecklingsmöjligheter

Som medarbetare finns det stora utvecklingsmöjligheter i vår dynamiska miljö. Vi satsar konsekvent och långsiktigt på kompetensutveckling, intern rörlighet och arbetar med speciellt fokus på att utveckla ledarskapet på alla nivåer. Vår pågående generationsväxling medför stora möjligheter i fråga om interna karriärvägar.

För att ta tillvara tankar kring den egna arbetssituationen genomförs årliga målsamtal. Det är ett samtal som är viktigt för såväl medarbetaren, chefen som för företaget. Under samtalet görs en uppföljning av året som gått och mål och personlig utveckling diskuteras.

Vi är kända för en trivsam arbetsmiljö och ”Domsjö-andan” är en realitet som gör att nya medarbetare känner sig välkomna och snabbt kommer in i gemenskapen. Vi är en arbetsplats som kan och vill vara attraktiv för alla. Därför strävar vi efter ökad mångfald, för att tillvarata de kvaliteter som en jämnare könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Vi anser att balans i livet är en förutsättning för att våra medarbetare ska känna arbetsglädje och engagemang. Det är självklart för oss att försöka underlätta för medarbetarna att förena arbetsliv och föräldraskap. På olika sätt stödjer vi också friskvårdsaktiviteter och sociala aktiviteter.

Läs mer

Utbildning till processoperatör

Processoperatörer är viktiga medarbetare för oss. Vi stöttar därför den universitetsutbildning som drivs av Umeå universitet. Är du intresserad av teknik, kemi och problemlösning? Då kan utbildningen vara vägen mot ett utvecklande yrke. Under utbildningstiden erbjuder vi praktik, examensarbeten och goda chanser till sommarjobb. Dessutom finns möjlighet till betald traineeplats efter avslutad utbildning.

www.processoperator.net

Student

Är du intresserad av att skriva ditt examensarbete hos oss? Här finns många intressanta frågeställningar att gå till botten med. I många utbildningsprogram ingår praktikperioder. I mån av tid och resurser tar vi emot praktikanter inom ett flertal utbildningsområden. Vid förfrågan vill vi att du beskriver det tänkta ämnesområdet och dina förväntningar på praktiken. Vi strävar efter att erbjuda utbildade och engagerade handledare.

Semestervikariat och feriearbete

Under sommarperioden erbjuder vi semestervikariat och feriearbeten. Semestervikarierna ersätter ordinarie befattningshavare vilket innebär krav på adekvat utbildning och bakgrund. Feriearbetarna utgör extraresurser i verksamheten. Vi välkomnar sökande som fyller minst 17 år innevarande år. Sista ansökningsdag är den 13 februari. Ansökan sker via nedanstående länk:

Ansök om semestervikariat och ferie