Våra värderingar

Integritet

Alla handlingar och beslut ska bygga på rättvisa och ärlighet. Vi ska hålla en hög professionell standard i vårt yrkesutövande. Det ska karakterisera vårt agerande mot leverantörer, kunder, ägare och våra arbetskamrater, vi ska vara ärliga och visa varandra respekt. Vi ska agera ärligt, uppriktigt och därför också uppmärksamma den som agerar mot våra eller kulturella principer så att de kan rätta till felaktiga beteenden. Samtidigt ska vi undvika att uttrycka oss nedlåtande, sårande eller uttrycka kritik som inte kan föras fram direkt till den som berör.

Engagemang

Vi ska på grundval av integritet göra det som krävs för att leverera värde till alla intressenter. Under processen tar vi ansvar för såväl det egna som teamets handlingar och beslut.

Passion

Passion är en glöd som kommer ur känslomässigt engagemang. Det gör arbetet glädjefyllt och inspirerar alla till att göra sitt bästa. Vi ska alltid sträva efter att uppfylla mål och syften med högsta energinivå och entusiasm.

Gränsfrihet

Gränsfrihet är att tänka och samarbeta över funktionella gränser, hierarkier, företag och geografiska områden. Vi ska dra nytta av vår tillgängliga mångfald för att uppnå synergifördelar och främja enighet genom samarbete.

Snabbhet

Snabbhet innebär att vi svarar såväl interna som externa kunder så snabbt som möjligt. Vi försöker leverera det som förväntas av oss inom utsatt tid och väljer rätt rytm för att optimera organisationens effektivitet.