Ung på Domsjö Fabriker

Tillvarata teknikintresse

Det är viktigt att tillvarata och stimulera barn och ungdomars teknikintresse. Vi har som målsättning att anpassa såväl studiebesök som skolinformation till elevernas ålder och inriktning på utbildning.

Vi kan hjälpa till med informationsmaterial. Om intresse finns kan vi även göra besök i skolor, det gäller såväl förskola, grundskola som gymnasium, för att berätta mer om vår verksamhet. Vi tar emot studiebesök av elever från det år de fyller 12. Vårt mål är bistå med kunskap och resurser och ni är välkomna att kontakta oss med frågor och specifika önskemål.

Läs mer

Prao

Vi tycker att praoverksamheten spelar en viktig roll i grundskolan. De ger elever möjlighet att komma ut i arbetslivet och se vad olika yrken innebär. Är du intresserad av Domsjö Fabriker som praoplats, kontakta din Studie- och yrkesvägledare för mer information. Vi erbjuder ett varierande utbud av platser, alla med utbildade handledare. Vi delar upp veckan så att du som praoelev hinner uppleva minst två olika arbetsplatser. Vi ingår även i skogsnäringens satsning på ”Sveriges bästa prao” där vi, tillsammans med övriga lokala skogsföretag erbjuder en veckans prao inom hela näringen.

 

Läs mer

 

KomTek

Den kommunala teknikskolan KomTek är en plantskola för blivande tekniker, kemister, innovatörer och entreprenörer. Komtek bygger sin pedagogik på den glädje som finns i att skapa med hjälp av teknik.

Hos KomTek (www.komtek.se) odlas intresset för teknik och kemi men även för fysik och biologi. KomTek i Örnsköldsvik erbjuder populära kvällskurser för barn och ungdomar i olika åldrar, men tar även emot besök dagtid. De är även en resurs för lärare som arbetar med teknik, naturvetenskap och matematik. KomTek finns på utvalda platser i landet. För Domsjö Fabriker är det ett självklart val att stötta KomTek i Örnsköldsvik.

Läs mer

Skogen i skolan

Skogen i Skolans har sedan 1970-talet arbetat för ett aktivt samarbete mellan skogsnäringen och skolan. Verksamheten finns över hela landet. Domsjö Fabriker är en aktiv deltagare i Västernorrlands länsgrupp liksom i den lokala Örnsköldsviksgruppen. Lokalt satsas det bla på skogsdagar för kommunens alla elever i åk 6. På länsnivå görs även utbildningsinsatser för lärare och blivande lärare.

www.skogeniskolan.se

 

Studiebesök

Vi visar gärna upp vår verksamhet och välkomnar studiebesök i möjligaste mån.

 

Semestervikariat och feriearbete

Under sommarperioden erbjuder vi semestervikariat och feriearbeten. Semestervikarierna ersätter ordinarie befattningshavare vilket innebär krav på adekvat utbildning och bakgrund. Feriearbetarna utgör extraresurser i verksamheten. Vi välkomnar sökande som fyller minst 17 år innevarande år. Sista ansökningsdag är den 13 februari. Ansökan sker via nedanstående länk:

Ansök om semestervikariat och ferie