Publikationer som lämnar avtryck

Certifikat

Domsjö Fabriker är certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2015 samt enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Domsjö Fabriker och intressebolaget Domsjö Fiber innehar även spårbarhetscertifikatet Chain of Custody enligt de båda certifieringsstandarderna FSC® och PEFC.

 
Certificat GMP+
 

Ladda ned

 
Certifikat ISO 9001:2015
 

Ladda ned

 
Certifikat ISO 14001
 

Ladda ned

 
FSC Chain of custody certificate

Ladda ned

 
PEFC Chain of custody certificate

Ladda ned

Säkerhetsinformation

Domsjö Fabriker har högt ställda krav på brandskydd och säkerhet. Arbetsmarknadens lagar och föreskrifter har därför kompletterats med generella och lokala säkerhetsregler. Vårt arbete präglas av en helhetssyn som syftar till att uppnå ständiga förbättringar. Vi satsar på att förebygga oönskade händelser, om det oönskade ändå inträffar har vi en god beredskap med nödlägesplaner och en egen välutbildad räddningskår med betydande brandskyddsutrustning. Alla besökare anmäler sig hos portvakten. Som entreprenör krävs giltigt SSG-pass vilket även inkluderar den Domsjöspecifika delen.

 
Entreprenörsförsäkran
 

Ladda ned

 
Järnvägsnätsbeskrivning
  

Ladda ned

 
Lokala säkerhetsregler
 

Ladda ned

 
Om olyckan är framme
(samhällsinformation)

Ladda ned

 
Trafikinformation
Domsjö Industriområde

Ladda ned

 
Kamera-
bevakning

Ladda ned