Bioraffinaderiprodukter

I Domsjö gör vi mer av trädet. Utöver våra huvudprodukter framställs även fler spännande bioraffinaderiprodukter.

Koldioxid

Den koldioxid som framställs i Domsjös levereras till AGA. Den vidareförädlas till kolsyra och används framför allt för industriellt bruk.

Biogas

Domsjös biologiska reningsanläggning är anaerobisk och producerar cirka 13 miljoner normalkubikmeter biogas årligen vilket motsvarar 90GWh eller 9 miljoner liter diesel. Gasen används till torkning av lignin i Domsjös lignintorkar och till produktion av el och fjärrvärme av det kommunala energibolaget.

Bioharts

Bioharts härrör från kåda och oljor i trädet. Biohartsen avskiljs och säljs som bränsle. Värmevärdet i bioharts är jämförbart med eldningsolja.

Jordförbättringsmedel

En del av det organiska materialet som separeras i Domsjös process innehåller mycket näringsämnen. Genom att blanda detta med jord och sand produceras ett jordförbättringsmedel som används som gödsel. Veckefjärdens Golfbana, strax utanför Örnsköldsvik, är ett exempel på gräsytor anlagda med jordförbättringsmedel från Domsjö.

Övriga produkter

Grönlut används som reningskemikalie. Kvistrejekt, bark och sågspån används som biobränsle.