Vi är rädda om våra entreprenörer

Säkerhetsinformation

Domsjö fabriker har högt ställda krav på brandskydd och säkerhet. Arbetsmarknadens lagar och föreskrifter har därför kompletterats med generella och lokala säkerhetsregler. Vårt arbete präglas av en helhetssyn som syftar till att uppnå ständiga förbättringar. Vi satsar på att förebygga oönskade händelser, om det oönskade ändå inträffar har vi en god beredskap med nödlägesplaner och en egen välutbildad räddningskår med betydande brandskuddsutrustning. Alla besökare anmäler sig hos portvakten. Som entreprenör krävs giltigt SSG-pass vilket även inkluderar den Domsjöspecifika delen.

 
Kamera-
bevakning
 

Ladda ned

 
Lokala säkerhetsregler
 

Ladda ned

 
Trafikinformation
Domsjö Industriområde

Ladda ned

 
Avdelningsspecifik skyddsinformation
 

Ladda ned

 
Krav på gasvarnare
 

Ladda ned

Stoppinformation

Hösten 2022 genomförs underhållstopp i oktober . Under våra underhållsstopp finns ett stort antal entreprenörer på plats i fabriken utöver den egna personalen. För oss är det mycket viktigt att säkerheten alltid kommer i första hand. Som entreprenör krävs giltigt SSG-pass vilket även inkludererar den Domsjöspecifika delen.

 
SSG On site
 
Ladda ned

 
Information till leverantörer Fabriksstopp 2022
 
Ladda ned

Ankomst

Som entreprenör anmäler du din ankomst hos portvakten i vaktstugan. Där kontrolleras att SSG-utbildningarna Generell och Lokal har erhållits. Det kontrolleras genom uppvisande och kontroll av SSG-kortet. Din kontaktperson på Domsjö Fabriker informerar om uppdraget och tillser att alla har/får den information som krävs för arbetstillstånd. Entreprenörens arbetsledning tillser att uppdraget utförs i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och lokala säkerhetsregler