Domsjö Fabriker

Vi gör mer av trädet

Ett stenkast från världsarvet Höga Kusten finns Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker. För oss är personlig kundservice, kvalitet och hållbarhet viktigt. Vår utveckling drivs av världens ökande behov av hållbara produkter. Våra huvudprodukter är cellulosa, lignin och bioetanol, alla med ursprung i ett hållbart svenskt skogsbruk.

Omsättningen uppgår till cirka 2,3 miljarder kronor och företaget sysselsätter cirka 350 personer vid produktionsenheten i Domsjö samt 14 i dotterbolaget Domse Latvija i Lettland. Domsjö ingår i den indiska företagsgruppen Aditya Birla Group.

Styrelse

Kumar Jain Shailendra

Chairman

Hari Krishna Agarwal

Business Director, Pulp and Fiber, Aditya Birla Group

Kalyan Ram Madabhushi

COO Pulp operations, Aditya Birla Group

John Davidsson

President Europe, Middle East & Africa, Aditya Birla Group

Björn Vedin

CEO Domsjö Fabriker

Maria Wallenius

Representant, PTK

Mikael Lundgren

Representant, LO

Ledande funktioner

Björn Vedin

CEO

Catarina Wahlert

Chef HR

Magnus Edblad

Chef Teknologi

Carola Hägglund

CFO

Camilla Nyberg

Chef Marknad Lignin, Marknad Etanol och Logistik

Mathias Dahlbäck

Chef HSEQ

Monika Westerlund

Chef Produktion

Magnus Edmark

Chef Underhåll

Från stock till bal

Följ vår process från hållbar skog till produkt. Filmen är producerad av Lake Mt. Film.

Unik process

Vår process ger oss unika möjligheter att producera högkvalitativa produkter anpassade till våra kunders högt ställda krav. Produktionen sker under stor miljöhänsyn i världens första och enda helt slutna och klorfria blekeri.

Råvaran, barrveden, hämtas i huvudsak från det svenska hållbara skogsbruket. Vi förbrukar årligen cirka 1,4 miljon fastkubikmeter.

Virket barkas, flisas och matas tillsammans med kokkemikalier in i våra kokare. Barken bränns och ger energi i form av ånga. Efter kokningen tvättas cellulosan. Därefter bleks den med väteperoxid i det slutna blekeriet. Den blekta cellulosan torkas och levereras i balar. Hela processen från stock till färdig bal tar ca 40 timmar.

Under kokningen löses hemicellulosa och lignin ut. Hemicellulosans jäses och destilleras till bioetanol. Ligninet förädlas i kokprocessen till lignin som sedan torkas.

I ångcentralen återvinner vi kokkemikalierna och får samtidigt energi i form av ånga som används i våra processer.

Förutom huvudprodukterna cellulosa, bioetanol och lignin producerar bioraffinaderiet allt fler kompletterande produkter såsom koldioxid, biogas, bioharts och jordförbättringsmedel.

Läs mer

Historik

Bioraffinaderiet i Domsjö har sitt ursprung i den sulfitfabrik som startades 1903 av dåvarande Mo och Domsjö AB. Inledningsvis producerades pappersmassa men redan 1930 inleddes tillverkningen av cellulosa för viskostillverkning.

Under 1940-talet utvecklades en kemisk industri på platsen vilken blev embryot till det centrum för ”grön tillverkning” som området är idag. MoDos försäljning av Domsjö 1999 blev en pånyttfödelse. Med nya innovativa ägare tog investeringarna fart och omställningen till ett bioraffinaderi inleddes. Under våren 2011 såldes Domsjö Fabriker AB till Aditya Birla Group.

Många viktiga utvecklingssteg har tagits under åren och fler väntar oss i framtiden. För att lyckas driva utvecklingen vidare har vi också stöd av vår omgivning. Inom industriområdet finns SP Processum som samlar företag, samhällsfunktioner och universitet i regionen. Tillsammans utvecklar vi nya produkter och energilösningar ur skogsråvaran. Vårt samarbete gör oss starkare.

Läs mer

Ladda ned Historiedokument

Dotterbolag

Domse Latvija är Domsjö Fabrikers dotterbolag i Lettland. Domse Latvija anskaffar leveransvirke framförallt på den lettiska virkesmarknaden samt även från Estland och Litauen. Domsjö Fabriker är bolagets största kund och mottar cirka hälften av den anskaffade volymen. Bolaget har dessutom ett flertal andra kunder i Sverige och Finland. Huvudkontoret finns i Riga och virkesterminaler i Riga, Mersrags och Salacgriva. Antalet medarbetare är 14.

www.domse.lv

Intressebolag

Domsjö Fabriker har två intressebolag; Domsjö Fiber som arbetar med råvaruförsörjning samt forskningsbolaget MoRe Research.

Domsjö Fiber ägs gemensamt av Domsjö Fabriker och det kommunala energibolaget Övik Energi. Det är en unik samarbetslösning som innebär att Domsjö Fiber köper in råvara till såväl vårt bioraffinaderi som till Övik Energis kraftvärmeverk. Det ger en rationell hantering och optimering av resurserna.


För mer information kontakta Lars Samuelsson, VD, tel 0660-752 14.

www.domsjofiber.com

Sedan många år finns ett nära samarbete med forskningsbolaget MoRe Research i Örnsköldsvik AB, i vilket Domsjö Fabriker är delägare. Forskningsbolaget utgör en viktig resurs i fabrikens kontinuerliga utvecklingsarbete. De arbetar med tillämpad forskning och utveckling i nära samarbete med olika produktionsenheter inom massa- och pappersindustrin. Företaget är fristående på marknaden.
För mer information kontakta Stefan Svensson, VD, tel 0660-750 35.

www.more.se

Säkert Domsjö

Initiativet Säkert Domsjö drivs med målsättning skapa en säker arbetsplats för såväl medarbetare som entreprenörer. En rad förbättringar har genomförts, bland annat har rutiner och instruktioner skrivits om. Reglerna för inpassering har även skärpts.

Läs säkerhetsdokument under Publikationer

High Coast Innovation Park

High Coast innovation Park is the center of world-leading development and innovation within bioeconomy and digitalization.

Sprung from high-tech ntrepreneurship in forestry and echnology, together we develop sustainable solutions for generations.

Läs mer

High Coast Innovation Park logo

Policys

I Domsjö arbetar vi efter vår verksamhetspolicy. Vårt mål är att alltid motsvara kundens förväntningar och samtidigt säkerställa att verksamheten bedrivs så att människor och miljö inte kommer till skada