Världsledande producent

Över hela världen

Domsjö är en av de ledande producenterna av lignin i världen. Vårt lignin levereras till ett 60-tal destinationer över hela världen. Vi är en pålitlig leverantör, vår produkt kännetecknas av hög och jämn kvalitet, med ett ursprung i hållbart svenskt skogsbruk.

Domsjö erbjuder personlig service med hög kvalitet. All försäljning sker direkt från vårt försäljningskontor i Domsjö. Vi garanterar produkt på lager för att med kort varsel kunna tillgodose kundernas behov. Vårt lager finns i Lübeck, Tyskland, i direkt närhet till Hamburg, en av norra Europas största containerhamnar. Det innebär att vi snabbt når kunder över hela världen. På de större marknaderna, Asien och Mellanöstern, finns vår partner Bisley (www.bisley.biz) tillgänglig för kundsupport.

Läs mer

Ligninets användningsområden


Betongtillsatser

Lignin används som tillsatsmedel i betong. Det är ett dispergeringsmedel som förbättrar betongens flytegenskaper. Med bibehållen styrka kan mängden cement reduceras.

Foderindustri

Ligninet har utmärkta egenskaper som bindemedel vilket utnyttjas vid pelletering av olika material, exempelvis i djurfoder. Vår produktionsanläggning och produkt uppfyller kraven för den europeiska standarden HACCP vilket krävs för leveranser till foderindustrin.


Övriga

Lignin används som dispergeringsmedel och komplexbildare inom en rad olika branscher såsom i kimrök, keramik samt i kemikalier för jordbruk och garverier. Ligninets egenskaper nyttjas även vid dammbindning på vägar.

Toppmodern anläggning

Vårt lignin produceras i en toppmodern och miljöanpassad anläggning. Vid torkningen används biogas från den egna biologiska reningen. Paketeringen sker med modern, helautomatisk teknik framtagen för att passa våra kunders höga krav. Säcken har en modern utformning för att underlätta effektiv hantering.

Ligninet är en naturlig funktionskemikalie. Den används som dispergeringsmedel, bindemedel eller komplexbildare. Det största användningsområdet är som tillsatsmedel i betong. Domsjös lignin kännetecknas av en stabil och jämn kvalitet vilket underlättar kundens produktionsprocess.

Läs mer

Produkternas väg till kund

Med kvalitet genom hela logistikkedjan når våra produkter kunder över hela världen. Se gärna filmen nedan hur det går till. Filmen är producerad av Lake Mt. Film.

Lignin för betongtillsatser

Lignin används som tillsatsmedel i betong. Det är ett dispergeringsmedel som förbättrar betongens flytegenskaper. Med bibehållen styrka kan mängden cement reduceras.

Lignin för foderindustri

Ligninet har utmärkta egenskaper som bindemedel vilket utnyttjas vid pelletering av olika material, exempelvis i djurfoder. Vår produktionsanläggning och produkt uppfyller kraven för den europeiska standarden HACCP vilket krävs för leveranser till foderindustrin.

Övriga användningsområden

Lignin används som dispergeringsmedel och komplexbildare inom en rad olika branscher såsom i kimrök, keramik samt i kemikalier för jordbruk och garverier. Ligninets egenskaper nyttjas även vid dammbindning på vägar.

Ny förpackningslinje

Investeringen i en ny linje för paketering av lignin har gjort det möjligt att leverera ligninet i säckar om 25 kilo. Se gärna filmen hur det går till. Filmen är producerad av Lake Mt. Film.

Vår historia

Ligninet har traditionellt använts som biobränsle i den egna produktionen av ånga och el. I samband med ägarbytet vid millenniumskiftet väcktes tanken att istället sälja ligninet på den internationella marknaden och skapa en helt ny affär.

En ny marknad byggdes upp, först för flytande produkt. 2009 investerades i en första lignintork, vilket öppnade möjligheter på ytterligare marknader. Stigande efterfrågan möjliggjorde ytterligare investering i en andra lignintork, 2012. Idag är den totala produktionskapaciteten 120 000 årston.

Läs mer

Bidrar till bättre miljö

Lignin är ett bindemedel som finns naturligt i trädet. Det utvinns i Domsjös miljöanpassade process med en världsunik klorfri och sluten blekning. Ligninet torkas i en modern anläggning, helt driven av biogas från den egna biologiska reningsanläggningen. Genom att ersätta oljebaserade produkter bidrar Domsjös lignin till en bättre miljö.

Vårt marknadsteam, Lignin

Peter Nilsson
Marknadschef
tel. 0660-27 56 64

E-post

Camilla Nyberg
Säljare
tel. 0660-27 55 82

E-post

Terese Westin
Försäljningskoordinator
tel. 0660-27 55 34

E-post

Natalie Österlund
Marknadsassistent
tel. 0660-27 57 50

E-post


Maria Grafström
Marknadsassistent
tel. 0660-27 56 13

E-post